مطالب و اطلاعیه ها

  1. خانه
  2. مطالب و اطلاعیه ها

تفاهم نامه طرح بالندگی شهاب

انعقاد تفاهم نامه میان معاونت آموزشی دانشگاه و پارك علم و فناوری خراسان در خصوص اجرای طرح بالندگی شهاب با عنایت به اهمیت توجه به استعدادهای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد و ایجاد زمینه های اشتغال پذیری و بهره مندی از توانمندی های مهارتی- ...

جلسه مسئولین آموزش دانشکده‌ها با معاونت آموزشی دانشگاه

جلسه مسئولین آموزش دانشکده ها با معاونت آموزشی دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر پیش قدم معاون محترم آموزشی در تاریخ 26 فروردین 98 ساعت 8 صبح در سالن شورای سازمان مركزی دانشگاه تشكیل شد. در ابتدای جلسه سرکار خانم صاحبیان و خانم مهدیزاده توضیحاتی ...

بازدید و مشاهده معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از کلاس‌های درس

بازدید و مشاهده معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از کلاس‌های درس پیرو مصوبه اخیر معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، در راستای اهداف کلان معاونت آموزشی دانشگاه و به منظور حمایت از اعضای هیأت علمی جوان برای افزایش کیفیت آموزشی و ایجاد ...

شیوه نامه مبسوط آموزش الکترونیکی

تصویب "شیوه نامه مبسوط آموزش الکترونیکی" معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد "شیوه نامه مبسوط آموزش الکترونیکی" معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در شورای دانشگاه به تصویب رسید. بر اساس این شیوه نامه وظایف استادان در حوزه آموزش الکترونیکی برای نیمسال ...