خدمات آموزشی آنلاین

محتوای آموزشی

بهایی ارزان برای دانشی گران!...

بسته های آموزشی

بسته های آموزشی متنوع ...

جدید ترین اخبار نماد را از این قسمت دنبال کنید ... 
تفاهم نامه طرح بالندگی شهاب

تفاهم نامه طرح بالندگی شهاب

انعقاد تفاهم نامه میان معاونت آموزشی دانشگاه و پارك علم و فناوری خراسان در خصوص اجرای طرح بالندگی شهاب با عنایت ...

جلسه مسئولین آموزش دانشکده‌ها با معاونت آموزشی دانشگاه

جلسه مسئولین آموزش دانشکده‌ها با معاونت آموزشی دانشگاه

جلسه مسئولین آموزش دانشکده ها با معاونت آموزشی دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر پیش قدم معاون محترم آموزشی در ...

بازدید و مشاهده معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از کلاس‌های درس

بازدید و مشاهده معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از کلاس‌های درس

بازدید و مشاهده معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از کلاس‌های درس پیرو مصوبه اخیر معاونت آموزشی ...

شیوه نامه مبسوط آموزش الکترونیکی

شیوه نامه مبسوط آموزش الکترونیکی

تصویب "شیوه نامه مبسوط آموزش الکترونیکی" معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد "شیوه نامه مبسوط آموزش ...